Kubias Consulting

Proč podnikat odpovědně?

Karel Kubias

13.6.2016

Na otázku existuje naprosto jednoduchá odpověď – protože se to vyplácí. Pohled do historie vás přesvědčí, jak skončily firmy, které podcenily odpovědnost ve svém podnikání. Vezměme si jako učebnicový příklad společnost BP, která vynaložila obrovské úsilí, aby změnila svůj image (bez reálnější vazby na skutečnost) – logo s kytičkou, slogan Beyond Petroleum („víc než jen ropa“). Mnoho z nás si vzpomene na únik ropy v Mexickém zálivu v r. 2010 po havárii ropné plošiny Deepwater Horizon, po kterém se BP stalo terčem kritiky. A pozor, především v sociálních médiích! Zde se ukázala síla sociálních médií v plné síle – a žalostná nepřipravenost BP komunikovat a jednat ve světě radikální otevřenosti. Velice rychle vyšel najevo rozpor mezi skutečností a dokonale čistou tváří, kterou BP ukazovala světu. Na Twitteru vznikl satirický účet @BPGlobalPR, kde se zveřejňovaly cynické poznámky na vrub BP. Tento účet dosáhl 190 tisíc odběratelů(!!) zatímco oficiální stránky BP sledovalo 18 tisíc odběratelů. Twitter a další sociální média představují virtuální bič, jehož prostřednictvím mohou spotřebitelé trestat firmy chovající se neodpovědně. Důsledek nepřipravenosti byl pro BP katastrofální –  Akcie BP ztratily během několika týdnů po havárii víc než polovinu své hodnoty a do dnešního dne se nezotavily na původní výši (svou roli zde samozřejmě sehrála padající cena ropy v roce 2015).

Naopak může např. firma Patagonia (výroba outdoorového oblečení,  vznikla před více než 40 lety se sídlem v Kalifornii, USA) zastupovat společnosti, pro které se stala společenská odpovědnost základní filozofií firmy. Zakladatele firmy Yvon Chouinard trval od samého počátku na dodržování principů trvalé udržitelnosti a péče o zaměstnance. Důležitou snahou firmy je navrhnout oblečení tak, aby je nebylo třeba brzy nahrazovat novým. Patagonia věnuje 1% z tržeb místním iniciativám na ochranu životního prostředí a 15.října 2014 byl otevřen park Conservación Patagónica v čilské části latinsko-americké Patagonie (založen bývalou CEO Patagonie Kris Tompkins a jejím manželem Doug Tompkinsem). Společnost Patagonia je v mnoha ohledech vzorovým příkladem etického podnikání. V minulém semestru jsem na AAU učil skupinu studentů z americké Kalifornie. Firmu Patagonia z vlastních zkušeností adorovali a jeden tým z této skupiny si Patagonii dokonce vybral jako téma své závěrečné práce. Na Patagonii demonstrovali kladný příklad společenské odpovědnosti firmy.

Zájemcům o odpovědné podnikání mohu vřele doporučit knihu Davida Jonese „Společensky odpovědné chování se firmám vyplácí“. Napínavé čtení …

 

Kubias Consulting