Kubias Consulting

Přednáška „Rozvoj české kultury a ekonomiky v kontextu „západních“ zemí“

Středa

29

ČervenKarel Kubias

3.5.2016

Kubias Consulting