Kubias Consulting

Odpovědné podnikání

Proč podnikat odpovědně? Protože se to vyplácí!

Na základě svých dlouholetých zkušeností z prostředí mezinárodního obchodu, lektorské praxe a v neposlední řadě důrazem na etické jednání v podnikání Vás mohu podpořit ve Vašem úsilí podnikat odpovědně. Formou individuální konzultace nebo účastí ve výukovém programu „Společenská odpovědnost / Etika v podnikání“. V rámci tohoto programu se zájemci mohou seznámit se základy etiky, principy etiky v rozhodovacím procesu, „compliance“ (shoda se zákony, pravidly), „corporate governance“ (správa firem) a v neposlední řadě i se společenskou odpovědností firem. Jednotlivá témata jsou představena v modulech, které je možné komponovat do výsledného tréninku:

    1. Úvod do etiky v podnikání
    2. Základní teorie etiky
    3. „Compliance“ (soulad se zákony, pravidly)
    4. Společenská odpovědnost firem
    5. „Corporate Governance“ (správa firem)

Forma programu – přednáška, workshop, řešení případových studií, reálné příklady z korporátní praxe.

Program je určen menším podnikatelům, manažerům větších firem, ale i všem zájemcům, kteří se o principech odpovědného podnikání chtějí dozvědět více.

Přednáším na Anglo-American University v Praze předmět Business Ethics a aktualizuji tím stále své znalosti v oboru.

Kubias Consulting